VI SÖKER TOMTER OCH MARK FÖR ATT BYGGA NYA HEM 

Vi letar ständigt efter mark och lägen i samtliga städer/tätorter i södra Sverige där våra kunder vill bo. Detta oavsett om det gäller en ren markaffär eller avstyckning av tomter. Vi tänker småskalighet. Vi ser att varje tomt är unik och vill också att våra bostäder ska vara detsamma. Vi väljer bort färdiga koncepthus för att istället skapa hem som gifter sig med sin omgivning och som samtidigt har det där lilla extra. Vi går gärna ner på detaljnivå i våra projekt. Vi bygger alltså inte lägenheter, vi bygger hem.

 

VI TAR HAND OM HELHETEN

Vi vill att det ska vara enkelt för dig samtidigt som vi förstår att det ska kännas tryggt. Det är inte är varje dag en gör markaffärer eller avstyckningar. Våra relationer är viktiga och vi tar oss alltid tid för personliga möten. Det ska helt enkelt kännas bra rakt igenom. 

Från det att vi skriver avtal om att förvärva marken har vi erfarenhet av att ta vi hand om allt från avstyckning till planarbete. Vi sköter all kontakt med kommuner och myndigheter samt ser till att nödvändiga undersökningar och inventeringar genomförs. Hur avtalet utformas beror mycket på tomten/fastigheten, men också på hur du som säljare väljer att vårt samarbete ska se ut. Som markägare sitter du ofta inne med en hel del insikter och tankar om vad som skulle fungera just där och det är något vi gärna tar del av. Hör av dig så kan vi diskutera om hur just vårt samarbete kan se ut. 

 
 
 

70 ÅRS ERFARENHET AV ATT BYGGA MED BÅDE HJÄRNA, HJÄRTA OCH HÄNDER

Lika mycket som vi älskar att bygga, älskar vi att göra det på rätt sätt. Annars får det vara. Vi har över 70 års erfarenhet av att planera, samordna och genomföra totalentreprenader och vi har utvecklats och lärt oss mycket under årens gång. Vi vill bygga omtänksamt och hållbart (och det är något vi blivit prisade för). Vi tar ansvar för det vi gör, hur vi gör det och vilka effekter det får. Vi jobbar aktivt för att minska vår klimatpåverkan, vi prioriterar aldrig bort en trygg och säker arbetsmiljö och där det är möjligt väljer vi i första hand lokala samarbeten och leverantörer. Det vi säger att vi lovat är också det vi gör. Det gör oss till en stolt byggare!

 
 

VÅR HISTORIA

Vi är i grunden ett familjeföretag som officiellt grundades 1947 av Erik och Karin Larsson. Till en början bestod kärnverksamheten främst av byggnation av bostadshus och lantbruksfastigheter. Med tiden har verksamheten breddats och utvecklas. 2015 genomfördes en andra generationsväxling då Eriks barnbarn Lars Larsson tog över rollen som vd från sin far Åke Larsson. 

Vi förstår att det är viktigt att du ska kunna känna trygghet och tillit till oss. Vi är mer än ett byggföretag. Bakom namnet finns personer som varje dag arbetar aktivt för att göra världen lite bättre, varmare och skönare att leva i. Ledordet är framförallt OMTANKE. Det genomsyrar allt, från hur vi arbetar tillsammans, vilken syn vi har på våra arbetskamrater, kunder och samhället i stort. Det är ett arbete som pågått i många år, och som gett oss flera prestigefulla utmärkelser, både inom jämställdhet och hållbarhet.

 

HÖR AV DIG TILL OSS!

DANIEL CLAESSON
Projektutvecklare

LARS LARSSON
Vd

070–567 13 44
lars.larsson@eriklarssonbygg.se