PRISADE FÖR VÅRT SÄTT ATT JOBBA

Vi vill göra skillnad, inte bara för våra kunder och medarbetare, utan också för samhället. Vårt engagemang har uppmärksammats under de senaste åren tack vare detta. Vi låter oss ledas utifrån devisen att arbeta hjärta, hjärna och händer.
 

ÅRETS TILLVÄXTFÖRETAG I TRANEMO
Almi

Under 2021 tilldelades vi utmärkelsen som årets tillväxtbolag i Tranemo kommun av Almi. För att vinna denna utmärkelse krävs det bland annat att vi har minst fem anställda, inte har växt genom förvärv, uppvisar lönsamhet och har sunda finanser.

JÄMSTÄLLDHETSPRISET 2021
Betonggalan

År 2021 tilldelades vi utmärkelsen Jämställdhetspriset 2021 vid Betonggalan, arrangerad av Tidskriften Betong. Juryns motivering lyder: Sonjas initiativ stack ut för oss då det visade på stort mod och personligt engagemang där varken hon eller hennes arbetsgivare låtit sig stoppas av att möta de delar man annars kanske skäms för och gömmer undan som företag. Dessutom har arbetet gett många ringar på vattnet och inspirerat många fler, så även färdplanen. Läs mer om Betonggalan.

KVALITETSCERTIFIERAT BYGGBOLAG
Hantverkarkoll

Under 2021 erhöll vi Hantverkarkolls certifiering som ett kvalitetssäkrat byggbolag. Denna certifiering bekräftar inte bara vår starka finansiella ställning och höga leveranskvalitet, den garanterar också rättvisa arbetsvillkor för våra medarbetare, vår kompetens inom byggprojekt och det positiva omdöme vi får från våra kunder.

GULDPILEN
Avonova

2019 blev vi tilldelade Avonovas pris Guldpilen – Sveriges mest hållbara organisation i kategorin små företag. Juryns motivering: Med en stark värdegrund där omtanke är nyckelordet arbetar Erik Larsson Bygg i Limmared med en varm inkluderande miljö där medarbetare, kunder och omvärld visas allra största hänsyn. Process och ständiga förbättringar inom hälsa och arbetsmiljö står i fokus varje dag. Läs mer i pressmeddelandet.

ISABELLESTIPENDIET
Isabelle McAllister & Svensk Byggtjänst

2019 blev vår Sonja tilldelad Isabellestipendiet, som en av tre. Priset tilldelas kvinnor som arbetar inom byggbranschen och jobbar för en jämlik bransch. Juryns motivering: Med stort hjärta och mod tar hon sig an frågan kring machokultur, både internt och externt inom hela byggbranschen. Hon står upp för de som inte vågar och tar diskussionerna när andra ledare backar. För sitt otroliga driv med att motverka machokulturen ur ett chefsperspektiv tilldelas Sonja Larsson 2019 års Isabellstipendium. Läs mer om Isabellestipendiet.

LARS BERGQVIST-STIPENDIET
Byggcheferna

2019 blev vår vd Lars tilldelad Lars Bergqvist-stipendiet för ökad jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnad. Juryns motivering:  Med Byggkurage visar han att det går att gräva där man står och sprida ett gott arbete i närmiljön. Lars Larsson är en sann förebild för chefer som med stort mod leder, inte bara sin egen verksamhet, utan också bidrar till branschens utveckling. Läs mer om priset här.

ÅRETS FÖRETAGARE
Företagarna i Kind

Vi sträcker oss över gränserna för att bidra till ett starkare samhälle och arbetar hårt för att hjälpa människor att känna sig värdefulla. Denna insats och engagemang var det som juryn framhöll när vi tilldelades priset som Årets Företagare i Tranemo år 2015. Det är med stolthet vi fortsätter att arbeta mot dessa mål och strävar efter professionell excellens i allt vi gör.

FINALIST I JÄMSTÄLLDHETSBYGGET
Byggföretagen

2020 stod vi tillsammans med Byggkurage som en av tre finalister i byggbranschens jämställdhetspris Jämställdhetsbygget som delas ut av Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier). Juryns motivering: ”Erik Larsson Bygg har jobbat aktivt med att förändra kulturen på arbetsplatsen, vilket många företag kan känna igen sig i. Extra intressant och föredömligt är att de har tagit ett större ansvar genom att samla sina lärdomar på en publik plattform, så att hela branschen kan inspireras och lära av dessa.”. Läs mer här.